standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZST w Grodzisku Wielkopolskim
www.zst-grodzisk.pl
-Witamy
-Dane kontaktowe
-Patron szkoły
-Status prawny
Organy szkoły
Prawo
Kontrola działalności
Inne
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Opłaty


Informacje o opłatach za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
Przy wyrabianiu duplikatu świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej należy uiścić opłatę
- duplikat świadectwa szkolnego – 26,00 zł,
- duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł.

Dane do przelewu za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej:
- Nazwa odbiorcy:
Zespół Szkół Technicznych
im. E. Kwiatkowskiego, Grodzisk Wlkp.
- Nr rachunku: 88 9063 0008 0000 0000 1182 0002
- Kwota: 9 złotych
- Dane zleceniodawcy:
Imię i nazwisko
Adres
- Tytuł: Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Dane do przelewu za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego:
- Nazwa odbiorcy:
Zespół Szkół Technicznych
im. E. Kwiatkowskiego, Grodzisk Wlkp.
- Nr rachunku: 88 9063 0008 0000 0000 1182 0002
- Kwota: 26 złotych
- Dane zleceniodawcy:
Imię i nazwisko
Adres
- Tytuł: Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. (Dz. U. 67 poz. 412) zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności 19 ust. 3:
Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu (tj. 26 zł). Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu (tj. 9 zł). Opłate wnosi się na rachunek bankowy odpowiednio wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej, kuratora oświaty lub inny organ dokonujący odpowiedniej czynności.”;


- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187 poz. 1330).
udostępniono: 17.11.20 09:17 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku