standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZST w Grodzisku Wielkopolskim
www.zst-grodzisk.pl
-Witamy
-Dane kontaktowe
-Patron szkoły
-Status prawny
Organy szkoły
Prawo
Kontrola działalności
Inne
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Zarządzenia


ZARZĄDZENIA DYREKTORA - ROK 2020


Zarządzenie nr 23/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i archiwizacji projektu: „Grodziska Akademia Zawodowców” Umowa nr RPWP.08.03.01- 30-0036/19

Zarządzenie nr 22/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i archiwizacji projektu: ”Europejskie praktyki – pewny start w przyszłość” Umowa nr 2020-1-PL01-KA116-080577

Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Harmonogramu praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. na rok szkolny 2020/20

Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania zespołów przedmiotowych na rok szkolny 2020/2021 w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedur funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w czasie pandemii -COWID 19 – STREFA ZIELONA

Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury organizacji egzaminów poprawkowych w ZST im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. w okresie obowiązywania stanu epidemii wywołanej COWID- 19

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do wypoczynku letniego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych w bibliotece szkolnej

Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2020

Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedur organizacji i bezpiecznego funkcjonowania ZST im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. w okresie obowiązywania stanu epidemii wywołanej COWID-19

Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2020


Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć szkolnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania ZST im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020 r.

Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z okazji Świąt Wielkanocnych

Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określania zasad i warunków finansowych wynajmowania pomieszczeń szkolnych

Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2020

ZARZĄDZENIA DYREKTORA - ROK 2019


Zarządzenie nr 31/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 18 grudnia 2019 r.w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych z Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 30/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studniówki dla Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 29/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2019

Zarządzenie nr 28/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 11 grudnia 2019 r.w sprawie wprowadzenia mian do planu finansowego na rok 2019

Zarządzenie nr 27a/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 30 listopada 2019 r.w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i archiwizacji projektu: „Wybieraj świadomie – żyj zdrowo” Umowa nr 2019-1-PL01-KA229-064937 -1

Zarządzenie nr 27/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2019

Zarządzenie nr 26/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr 25/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania zespołów przedmiotowych na rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 24/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2019

Zarządzenie nr 23/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2019

Zarządzenie nr 20/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu prac Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie nr 19/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 9 października 2019 r.w sprawie wprowadzenia Programu Wychowawczego-Profilaktycznego dla Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Zarządzenie nr 18a/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 30 września 2019 r.w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i archiwizacji projektu: „Umiejętności praktyczne drogą do europejskiego sukcesu” Umowa nr 2019-1PL01-KA116-062493

Zarządzenie nr 18/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 25 września 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2019

Zarządzenie nr 17/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 11 września 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2019

Zarządzenie nr 16c/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 30 sierpnia 2019 r.w sprawie wprowadzenia Harmonogramu praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 16b/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 30 sierpnia 2019 r.w sprawie wprowadzenia Planu Pracy Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim na lata 2019-2024

Zarządzenie nr 16a/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego dla Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Zarządzenie nr 16/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 30 sierpnia 2019 r.w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr 15/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Planu Nadzoru Pedagogicznego dla Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury działania e-dziennika w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołów przedmiotowych na rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 26 sierpnia 2019 r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim przy ulicy Nowy Świat 41

Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim oraz Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2019

Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 12 czerwca 2019 r.w sprawie ustalenia wysokości dopłat do wypoczynku letniego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 10 czerwca 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2019

Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2019

Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z okazji Świąt Wielkanocnych

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2019

Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ujednolicenia tekstu Statutu Szkoły

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2019

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2019

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i warunków finansowych wynajmowania pomieszczeń szkolnych
ZARZĄDZENIA DYREKTORA - ROK 2018


Zarządzenie nr 22/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 01.12.2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Zarządzenie nr 21/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2018

Zarządzenie nr 20/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z okazji świąt Bożego Narodzenia

Zarządzenie nr 19/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Dokumentacji ochrony danych osobowych RODO w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Zarządzenie nr 18/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2018

Zarządzenie nr 17/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2018

Zarządzenie nr 16/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2018

Zarządzenie nr 15/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2018

Zarządzenie nr 14/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2018

Zarządzenie nr 13a/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i archiwizacji projektu: ,,Zawodowcy zdobywają europejskie doświadczenie,,
Umowa nr 2018-1-PL01-KA116-048628

Zarządzenie nr 13/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Planu Nadzoru Pedagogicznego dla Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnych 2018/2019

Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny pracy nauczyciela

Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2018

Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia procedur przyznawania dodatkowych zajęć z języka polskiego
oraz dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów przybywających z zagranicy, pobierających naukę w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie Wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2018.


Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie Wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2018.

Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie Ustalenia wysokości dopłat do wypoczynku letniego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 11 czerwca 2018 r.
w sprawie Wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2018.

Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 18.05.2018 r.
w sprawie Wprowadzenia Dokumentacji ochron6y danych osobowych RODO w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarządzenie nr 2a/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 20 marca 2018 r.
W sprawie prowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2018.

Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie Wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2018.

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie Określenia zasad i warunków finansowych wynajmowania pomieszczeń szkolnych.
ZARZĄDZENIA DYREKTORA - ROK 2017


Zarządzenie nr 37/2017 Dyrektora Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 29 grudnia 2017 r.
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Zarządzenie nr 36/2017 Dyrektora Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 29 grudnia 2017 r.
W sprawie Ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Szkoły.

Zarządzenie nr 35/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 29 grudnia 2017 r.
W sprawie Zmiany nazwy szkoły.

Zarządzenie nr 34/2017 Dyrektora Zesp9ołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 29 grudnia 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia planu finansowego na rok 2018.

Zarządzenie nr 33/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 20 grudnia 2017 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 32/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 20 grudnia 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia zmian do planu finansowego an rok 2017.

Zarządzenie nr 31/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 12 grudnia 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2017.

Zarządzenie nr 30/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 27 listopada 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2017.

Zarządzenie nr 29/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 22 listopada 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2017.

Zarządzenie nr 28/2017 Dyrektora Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. z dnia 22 listopada 2017 r.
W sprawie Ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Zarządzenie nr 27/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 14 listopada 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2017.

Zarządzenie nr 26/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. z dnia 24 października 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2017.

Zarządzenie nr 25/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 10 października 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2017.

Zarządzenie nr 24/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 26 września 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2017.

Zarządzenie nr 22b.2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31 sierpnia 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim,

Zarządzenie nr 23/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31 sierpnia 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia Plan pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim na lata 2016-2019.

Zarządzenie nr 22a/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31 sierpnia 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia Programu Wychowawczo – Profilaktycznego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarządzenie nr 22/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Podręczników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie nr 21/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2017 r.
W sprawie Przyznawania nagród dla najlepszych uczniów i klas w roku szkolnym 2017/2018.

Zarządzenie nr 20/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31 sierpnia 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia Planu Nadzoru Pedagogicznego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie nr 19/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31 sierpnia 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz napojów profilaktycznych.

Zarządzenie nr 18/2017 Dyrektora Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31.08.2017 r.
W sprawie Wprowadzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Zarządzenie nr 17/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2017 roku
W sprawie Wprowadzenia Procedury uzyskiwania zwolnień z nauki drugiego języka obcego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarządzenie nr 16/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2017 roku
W sprawie Wprowadzenia procedury wydłużenia etapu edukacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarządzenie nr 15a/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31.08.2017 roku
W sprawie Wprowadzenia Procedury działania e-dziennika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarządzenie nr 15/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31 sierpnia 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31.08.2017 r.
W sprawie Wprowadzenia Dokumentacji ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2017 roku
W sprawie Wprowadzenia procedur organizowania zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarządzenie nr 12/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2017 roku
W sprawie Wprowadzenia procedur udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarządzenie nr 11/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2017 roku
W sprawie Wprowadzenia Procedury uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 31.08.2017 roku
W sprawie Wprowadzenia Procedury organizowania nauczania indywidualnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarządzenie nr 9b/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 29 czerwca 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2017.

Zarządzenie nr 9a/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 27 czerwca 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2017.

Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 12 czerwca 2017 r.
W sprawie Ustalenia wysokości dopłat do wypoczynku letniego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 28 marca 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2017 .

Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 21 marca 2017 r.
W sprawie Ustalenia wysokości pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 21 marca 2017 r.
W sprawie Ustalenia wysokości świadczeń pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z okazji Świąt Wielkanocnych.

Zarządzenie nr 5/1/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 01 lutego 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia Wykazu kont księgi głównej zakładowego planu kont oraz zasad ich funkcjonowania.

Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 01 lutego 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia Polityki rachunkowości budżetowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 1 lutego 2017 r.
W sprawie Określenia zasad i warunków finansowych wynajmowania pomieszczeń szkolnych.

Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 16 stycznia 2017 r.
W sprawie Wysokości podatku naliczonego w stosunku do wydatków ogółem.

Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 02 stycznia 2017 r.
W sprawie Wprowadzenia planu finansowego na rok 2017.

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 02 stycznia 2017 r.
W sprawie Ustalenia wysokości pożyczek mieszkaniowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

ZARZĄDZENIA DYREKTORA - ROK 2016


Zarządzenie nr 30/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły.

Zarządzenie nr 29/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 28/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 27/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 25/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i archiwizacji projektu „Dziś praktyka, jutro praca”.

Zarządzenie nr 24/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 23/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 22/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewakuacji na wypadek zagrożenia terrorystycznego.

Zarządzenie nr 21/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie wprowadzenia szkolnej instrukcji BHP dla nauczycieli.

Zarządzenie nr 20/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie ustalenia tytułu „Zasłużony dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. E. Kwiatkowskiego”.

Zarządzenie nr 19/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 18/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Planu Nadzoru Pedagogicznego.

Zarządzenie nr 17/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz napojów profilaktycznych.

Zarządzenie nr 16/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyznawanie nagród dla najlepszych uczniów i klas w roku szkolnym 2016/2017.

Zarządzenie nr 15/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku 2016/2017.

Zarządzenie nr 14/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 01 lipca 2016 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 13/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu prac Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli.

Zarządzenie nr 12/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 08 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 11/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 08 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 10/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości dopłat do wypoczynku letniego.

Zarządzenie nr 9/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie kontroli majątku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z okazji Świąt Wielkanocnych.

Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 16 luty 2016 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 03 luty 2016 r.
w sprawie określenia zasad i warunków finansowych wynajmowania pomieszczeń.

Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie wysokości podatku naliczonego w stosunku do wydatków ogółem.

Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania komisji do odtworzenia zapisów w zaginionym dzienniku kl. IC

Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 04 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości pożyczek mieszkaniowych.

Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 04 stycznia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia planu finansowego.
ZARZĄDZENIA DYREKTORA - ROK 2015Zarządzenie nr 48/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie: zasad dofinansowania do kosztów poniesionych na zakup okularów korekcyjnych przez pracowników.

Zarządzenie nr 47/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia programu profilaktyki.

Zarządzenie nr 46/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenie Regulaminu Rady Pedagogicznej.

Zarządzenie nr 45/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu nagród Dyrektora dla nauczycieli.

Zarządzenie nr 44/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród i wyróżnień dla uczniów.

Zarządzenie nr 43/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 42/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 41/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 07 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 40/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 39/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 38/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 37/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 36/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 06 października 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury zwalniania nauczycieli.

Zarządzenie nr 35/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 34/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 33/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Planu Nadzoru Pedagogicznego.

Zarządzenie nr 32/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu biblioteki szkolnej.

Zarządzenie nr 31/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Szkoły.

Zarządzenie nr 30/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany Regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 29/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia procedur uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego.

Zarządzenie nr 28/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia procedur organizowania nauczania indywidualnego.

Zarządzenie nr 27/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016.

Zarządzenie nr 26/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeciwpożarowej.

Zarządzenie nr 25/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyznawanie nagród dla najlepszych uczniów i klas w roku szkolnym 2015/2016.

Zarządzenie nr 24/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 07 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 23a/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 23/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę warsztatów zawodowych.

Zarządzenie nr 22/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 01 lipca 2015 r.
w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę warsztatów zawodowych.

Zarządzenie nr 21/2015 Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 01 lipca 2015 r.
w sprawie unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę warsztatów zawodowych.

Zarządzenie nr 20/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 19/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości pożyczek mieszkaniowych.

Zarządzenie nr 17/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 16/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości dopłat do wypoczynku letniego.

Zarządzenie nr 15/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji do odtworzenia zaginionego dziennika.

Zarządzenie nr 14/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kursów Kwalifikacyjnych.

Zarządzenie nr 13/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 08 kwietnia 2015 r.
w sprawie przetargu nieograniczonego na budowę warsztatów zawodowych.

Zarządzenie nr 12/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 02 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian przepisów w akrach wewnętrznie obowiązujących.

Zarządzenie nr 11/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 01 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 10/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 18 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z okazji Świąt Wielkanocnych.

Zarządzenie nr 9a/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego.

Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego.

Zarządzenie nr 8/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie Powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Zarządzenie nr 7/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie określenie zasad i warunków finansowych wynajmowanych pomieszczeń.

Zarządzenie nr 6/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 09 lutego 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych.

Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 05 lutego 2015 r.
w sprawie wysokości podatku naliczonego w stosunku do wydatków ogółem.

Zarządzenie nr 4 /2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2015.

Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia procedury badania losów absolwentów.

Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu Kierowniczego.

Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 02 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości pożyczek mieszkaniowych.
ZARZĄDZENIA DYREKTORA - ROK 2014


Zarządzenie nr 68/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie określenia nagród dla uczniów za frekwencję w roku szkolnym 2014/2015.

Zarządzenie nr 67/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie procedury postępowania w przypadku zagubienia/zaginięcia dziennika lekcyjnego.

Zarządzenie nr 66/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie określenia wysokości dopłat z ZFŚS dla wycieczek organizowanych przez zakład pracy.

Zarządzenie nr 65/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian przepisów w regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych.

Zarządzenie nr 64/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe oraz rozrachunki z pracownikami.

Zarządzenie nr 63/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia wykazu kont księgi głównej.

Zarządzenie nr 62/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań Rb-WS.

Zarządzenie nr 61/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Procedur kontroli finansowej.

Zarządzenie nr 60/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości.

Zarządzenie nr 59/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.

Zarządzenie nr 58/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w aktach prawa wewnętrznego.

Zarządzenie nr 57/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa.

Zarządzenie nr 56/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru nauczycieli.

Zarządzenie nr 55/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 54/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2014.

Zarządzenie nr 53/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla pracowników i ich dzieci oraz emerytów.

Zarządzenie nr 52/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 listopada 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2014.

Zarządzenie nr 51/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz napojów profilaktycznych.

Zarządzenie nr 50/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Szkolnej procedury wprowadzania innowacji pedagogicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 49/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i archiwizacji projektu: „Bądź lepszy w zawodzie” w ramach programu Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

Zarządzenie nr 48/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2014.

Zarządzenie nr 47a/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Programu Poprawy Frekwencji dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 47/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w ZSP w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 46/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Szkoły.

Zarządzenie nr 45/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 44/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie wprowadzania systemu ochrony zbiorów ksiąg inwentarzowych w ZSP w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 43/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie Instrukcji obsługi programu tworzącego księgi inwentarzowe na komputerowych nośnikach danych w ZSP w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 42/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia wykazu zbiorów danych tworzących księgi inwentarzowe na komputerowych nośnikach danych w ZSP w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 41/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 40/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie uchylenia niektórych aktów prawa wewnętrznego.

Zarządzenie nr 39/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2014.

Zarządzenie nr 38/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie koncepcji pracy.

Zarządzenie nr 37/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia procedur udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 36/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjść poza teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 35/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Planu Nadzoru Pedagogicznego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., na rok szkolny 2014/2015.

Zarządzenie nr 34/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród i wyróżnień.

Zarządzenie nr 33/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015.

Zarządzenie nr 32/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwizacyjnej dla ZSP w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 31/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z
dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 30/1/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie zasad ewidencjonowania składników majątkowych.

Zarządzenie nr 30/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie gospodarki majątkiem ruchomym oraz odpowiedzialności materialnej za powierzony majątek w ZSP w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 29/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 28/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

Zarządzenie nr 27/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia systemu ochrony zbiorów ksiąg rachunkowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 26/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie Instrukcji obsługi programów tworzących księgi rachunkowe, księgi inwentarzowe oraz rozrachunki z pracownikami na komputerowych nośnikach danych.

Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe, księgi inwentarzowe oraz rozrachunki z pracownikami na komputerowych nośnikach danych w ZSP w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 24/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Wykazu kont księgi głównej zakładowego planu kont oraz zasad ich funkcjonowania.

Zarządzenie nr 23/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 22/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości budżetowej w ZSP w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 21/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro i pracy Komisji Przetargowej dla ZSP w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 20 /2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równości kwoty 30.000 euro dla ZSP w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 19/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Procedur Kontroli finansowej w ZSP w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 18/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie uchylenia niektórych aktów prawa wewnętrznego.

Zarządzenie nr 17/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2014.

Zarządzenie nr 16/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2014.

Zarządzenie nr 15/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Szkolnego Programu Profilaktyki.

Zarządzenie nr 14/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Szkolnego Programu Wychowawczego.

Zarządzenie nr 13/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Szkoły.

Zarządzenie nr 12/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie powołania w ZSP w Grodzisku Wlkp. Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

Zarządzenie nr 11/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyznawania nagród dla najlepszych uczniów i klas w roku szkolny, 2013/2014.

Zarządzenie nr 10/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 03 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pisemnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z okazji Świąt Wielkanocnych dla pracowników i emerytur.

Zarządzenie nr 9a/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 02 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 9/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego.

Zarządzenie nr 8/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 03 marca 2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 2014 r.
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa.

Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 2014 r.
w sprawie regulaminu rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 4 /2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 2014 r.
w sprawie określenia zasad i warunków finansowych wynajmowanych pomieszczeń szkolnych i gruntów.

Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie wysokości podatku naliczonego w stosunku do wydatków ogółu

Zarządzenie nr2 /2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 02 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości i oprocentowania pożyczek mieszkaniowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 02 stycznia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2014 r.
ZARZĄDZENIA DYREKTORA - ROK 2013

Zarządzenie nr 43/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu świetlicy.

Zarządzenie nr 42/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian przepisów w regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych.

Zarządzenie nr 41/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko.

Zarządzenie nr 40/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do procedur kontroli finansowej.

Zarządzenie nr 39/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 38/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji do likwidacji druków ścisłego zachowania i pieczątek szkolnych.

Zarządzenie nr 37/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2013 r.

Zarządzenie nr 36/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2013 r.

Zarządzenie nr 35/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2013 r.

Zarządzenie nr 34/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym.

Zarządzenie nr 33/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2013.

Zarządzenie nr 32/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 31/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 19 listopada 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2013.

Zarządzenie nr 30/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2013.

Zarządzenie nr 29/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2013.

Zarządzenie nr 28/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 17 października 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na rok 2013.

Zarządzenie nr 27/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 28 października 2013 r.
w sprawie powołania komisji przygotowującej przetarg.

Zarządzenie nr 26/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 15 października 2013 r.
w sprawie powołanie Komisji dokonującej oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania.

Zarządzenie nr 25/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie wprowadzenia ujednoliconego zapisu bibliograficznego oraz treści karty bibliograficznej i planu prezentacji.

Zarządzenie nr 24/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i archiwizacji projektu „Uczenie się przez cale życie.”

Zarządzenie nr 23/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., z dnia 26 września 2013 r.
W sprawie Wprowadzenia zmian do planu finansowego.

Zarządzenie nr 22/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu statutu szkoły.

Zarządzenie nr 21/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Programu poprawy frekwencji.

Zarządzenie nr 20/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok 2013/ 2014.

Zarządzenie nr 19/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych na rok 2013/2014.

Zarządzenie nr 18/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie dopuszczenia szkolnego zestawu programów i podręczników na rok 2013/2014.

Zarządzenie nr 17/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2013 r.

Zarządzenie nr 16/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 10 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości dopłat do wypoczynku letniego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 15/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 04 czerwca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia procedur awansu zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie nr 14/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
na 2013 r.

Zarządzenie nr 13/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu prac Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Zarządzenie nr 12/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie nr 11/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia procedur organizowania imprez i konkursów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 10/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zasad dofinansowania do kosztów poniesionych na zakup okularów korekcyjnych.

Zarządzenie nr 9/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 8/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z okazji Świąt Wielkanocnych.

Zarządzenie nr 7/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 lutego 2013 r.
w sprawie określenia zasad i warunków finansowania wynajmowanych pomieszczeń szkolnych.

Zarządzenie nr 6/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. na rok szkolny 2013/2014.

Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 01 lutego 2013 r.
w sprawie powołania komisji do odtworzenia zapisów w zaginionym dzienniku klasy IIe.

Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
w sprawie wprowadzenia polityki programu – Leonardo da Vinci.

Zarządzenie nr 3/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 4 stycznia 2013 r.
w sprawie wysokości podatku naliczonego w stosunku do wydatków ogółu.

Zarządzenie nr 2/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 4 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia planu finansowego.
ZARZĄDZENIA DYREKTORA - ROK 2012

Zarządzenie nr 33/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowania form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie nr 32/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Programu Edukacji Zawodowej.

Zarządzenie nr 31/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 30/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.

Zarządzenie nr 29/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 28/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w dniach wolnych od zajęć.

Zarządzenie nr 27/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 13 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia świadczeń pieniężnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 26/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 25/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 19 października 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 24/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 23a/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego.

Zarządzenie nr 23/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie pracowników samorządowych.

Zarządzenie nr 22/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia procedur awansu zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie nr 21/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu prac Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli.

Zarządzenie nr 20/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej.

Zarządzenie nr 19/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeciwpożarowej.

Zarządzenie nr 18/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku 2012/2013.

Zarządzenie nr 17d/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia wzoru programu naprawczego poprawy wyników egzaminu.

Zarządzenie nr 17c/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia koncepcji pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

Zarządzenie nr 17b/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. na rok szkolny 2012/2013.

Zarządzenie nr 17a/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego dla Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. na rok szkolny 2012/2013.

Zarządzenie nr 17/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie przyznania nagród dla najlepszych uczniów i klas.

Zarządzenie nr 16/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie dopuszczenia szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników.

Zarządzenie nr 15/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 12 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia dopłat do wypoczynku letniego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 14/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego.

Zarządzenie nr 13/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie ustalenia limitu zużycia paliwa do nauki jazdy.

Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla uczniów.

Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustanowienia tytułu Ucznia roku zamieszkałego z jednej z gmin Powiatu Grodziskiego.

Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 23 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego z zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 8/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie procedury zagubienia dziennika lekcyjnego.

Zarządzenie nr 7a/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 11 lutego 2012 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji.

Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 11 lutego 2012 r.
w sprawie warunków wynajmu pomieszczeń.

Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie wydania druków usprawiedliwień.

Zarządzenie nr 5/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie dostosowania systemu oceniania zadań egzaminacyjnych do systemu oceniania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Zarządzenie nr 4/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie przyznania nagród dla najlepszych uczniów i klas za frekwencję.

Zarządzenie nr 3/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości podatku naliczonego w stosunku do wydatków ogółem.

Zarządzenie nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 2 stycznia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2012 r.

Zarządzenie nr 1/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 2 stycznia 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS oraz wysokości odsetek.
ZARZĄDZENIA DYREKTORA - ROK 2011

Zarządzenie nr 1/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 4 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Zarządzenie nr 2/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie wysokości podatku naliczonego w stosunku do wydatków ogółem.

Zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2011 rok.


Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia procedur wydawania świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart motorowerowych i ich duplikatów.


Zarządzenie nr 5/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie określenia zasad i warunków finansowych wynajmowanych pomieszczeń szkolnych oraz gruntów.


Zarządzenie nr 5a/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do ZSP.

Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie obowiązkowego wyposażenia apteczek w pracowniach szkolnych.


Zarządzenie nr 7/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Szkoły.


Zarządzenie nr 8/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie określenia harmonogramu obserwacji zajęć.


Zarządzenie nr 9/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na 2011 rok.


Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 4 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z okazji Świąt Wielkanocnych dla pracowników i emerytów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.


Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 4 kwietnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.


Zarządzenie nr 12/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 kwietnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do plany finansowego na rok 2011.


Zarządzenie nr 13/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 kwietnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko referenta ds. uczniowskich.

Zarządzenie nr 14/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia dopłat do wypoczynku letniego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 15/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 16/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 1 czerwca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans zawodowy.

Zarządzenie nr 17/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 18/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 19/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej.

Zarządzenie nr 20/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości programu Leonardo da Vinci.

Zarządzenie nr 20a/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012.

Zarządzenie nr 20b/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia Planu utrzymania i polepszenia warunków lokalnych 2011-2014.

Zarządzenie nr 21/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 01 września 2011 r.
w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć.

Zarządzenie nr 22/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany we wprowadzonych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.

Zarządzenie nr 23/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 24/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Zarządzenie nr 25/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie nr 26/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 27/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym.

Zarządzenie nr 28/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.,
z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w ZSP.
udostępniono: 11.04.21 14:03 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku