standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZST w Grodzisku Wielkopolskim
www.zst-grodzisk.pl
-Witamy
-Dane kontaktowe
-Patron szkoły
-Status prawny
Organy szkoły
Prawo
Kontrola działalności
Inne
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Rada Rodziców


W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów wszystkich typów szkół.

Zadania Rady Rodziców:
- uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły o ile szkoła została zobligowana do stworzenia takiego programu;
- opiniuje projekt planu finansowego składany przez Dyrektora Szkoły;
- może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
udostępniono: 13.04.21 13:18 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku