standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZST w Grodzisku Wielkopolskim
www.zst-grodzisk.pl
-Witamy
-Dane kontaktowe
-Patron szkoły
-Status prawny
Organy szkoły
Prawo
Kontrola działalności
Inne
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Samorząd Uczniowski


Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Rada Samorządu Uczniowskiego kieruje społecznością uczniowską, reprezentuje ją i działa w jej interesie.

Samorząd Uczniowski ma prawo do przedstawiania Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły jak:
- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
- prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
- prawo do opiniowania uczniów - kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego;
- prawo do opiniowania uczniów - kandydatów do tytułu „Absolwenta Roku” lub „Ucznia Roku”.Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Pobierz
udostępniono: 08.11.19 21:28 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku