standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZST w Grodzisku Wielkopolskim
www.zst-grodzisk.pl
-Witamy
-Dane kontaktowe
-Patron szkoły
-Status prawny
Organy szkoły
Prawo
Kontrola działalności
Inne
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Status prawny


PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.)oraz przepisy wykonawcze

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)

5. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz przepisy wykonawcze.Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Grodziski. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Grodzisku Wielkopolskim.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
udostępniono: 17.11.20 09:12 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku