Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim publikowane są w BIP Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

http://bip.pgw.pl/m,5996,zespol-szkol-technicznych.html