standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej ZST w Grodzisku Wielkopolskim
www.zst-grodzisk.pl
-Witamy
-Dane kontaktowe
-Patron szkoły
-Status prawny
Organy szkoły
Prawo
Kontrola działalności
Inne
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Dyrektor szkoły


Dyrektor Szkoły

mgr inż. Anna Matysiak


Do zakresu zadań i kompetencji Dyrektora jako Kierownika Szkoły należy:

1. Organizowanie pracy Szkoły, a w szczególności dbałość o stan bazy Szkoły.

2. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań, promocja Szkoły.

3. Realizacja polityki personalnej w Szkole.

4. Wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Szkoły z zakresu prawa pracy.

5. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

6. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Dyrektora ustawami, Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu oraz wynikających z postanowień Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Szkoły.


udostępniono: 16.08.17 12:01 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku